Jernbane

Undersøgelser af jernbaneulykker i Danmark har gennem en lang årrække udviklet sig fra at være en intern undersøgelse blandt andet for at placere skyld - til i dag at være den nutidige uafhængige havariundersøgelse, der kun afdækker de forhold, der har ført til ulykken eller hændelsen.

De danske Statsbaner (DSB) etablerede tilbage i 1906 en auditørfunktion for at undersøge uheld ved statsbanerne og statsbanepersonalets tjenstlige forhold og afgive indstilling til generaldirektøren i disse sager.

Fra 1946 hørte auditøren under Ministeriet for Offentlige Arbejder, der også stod til rådighed for privatbanerne for undersøgelser af uheld. 

Alvorlig lyntogsulykke
I forbindelse med en alvorlig lyntogsulykke i 1967 gennemførte DSB sammen med politiet de jernbanesikkerhedsmæssige undersøgelser. Efter domsafsigelse i Odense Byret blev en kommissionsdomstol nedsat for at klarlægge de nærmere omstændigheder og årsagerne til jernbaneulykken.

Fra november 1971 til juli 1996 blev undersøgelser af større ulykker gennemført af DSB's havarigruppe med reference til generaldirektøren. Gruppen bestod af DSB's eksperter inden for materielteknik, signal- og sikringsteknik og sporteknik samt trafiksikkerhed.

Uafhængig kommission
Ved etablering af Jernbanetilsynet i 1996 som uafhængig myndighed for alle danske jernbaner, blev ansvaret for undersøgelser af jernbaneulykker og hændelser placeret her, for at gøre undersøgelsesarbejdet uafhængigt af DSB. 

I 2004 blev ansvar og beføjelser overført til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane for at gøre undersøgelser uafhængige, både i forhold til jernbanevirksomheder og myndigheder i overensstemmelse med det europæiske jernbanesikkerhedsdirektiv.

Havarikommissionens Jernbaneenhed består i dag af 4 personer - en faglig chef og tre havariinspektører.

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk