Luftfart

I Danmark  har uafhængige og uvildige undersøgelser af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart eksisteret siden 1979.

Baggrunden for at oprette en uafhængig og uvildig kommission var en undersøgelse af et havari med et dansk registreret fly ved Dubai. Undersøgelsen blev gennemført af en undersøgelsesgruppe i tilsynsmyndigheden.

Da rapporten blev offentliggjort, blev det afdækket, at der var faktorer ved havariet, som ikke var blevet undersøgt, og de pegede direkte på tilsynsmyndighedens rolle og ansvar.

1. januar 1979 blev der derfor oprettet en uafhængig og uvildig kommission med navnet Havarikommissionen for Civil Luftfart, der eksisterede frem til juni 2004. Her blev navnet ændret til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - i daglig tale Havarikommissionen eller HCLJ.

Luftfartsenheden
Luftfartsenheden i Havarikommissionen består af syv havariundersøgere. En faglig chef, tre undersøgere med pilot-/operativ baggrund og tre undersøgere med flyteknisk baggrund.

Sammensætningen af enheden følger retningslinjerne fra ICAO, hvilket er med til at sikre, at enheden har den faglige bredde og kompetence til at undersøge og forebygge flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser, der ligger inden for Danmarks undersøgelsesforpligtigelser.

Luftfartsenhedens geografiske undersøgelsesforpligtelser dækker territorierne Danmark, Grønland og Færøerne.

Derudover repræsenterer luftfartsenheden staten Danmark som akkrediteret repræsentant i undersøgelser, hvor dansk registrerede luftfartøjer og statsborgere er involveret i havarier og alvorlige hændelser uden for nævnte territorier.

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk