Om Havarikommissionen

Havarikommissionen For Civil Luftfart og Jernbane undersøger havarier og hændelser på luftfartsområdet i Danmark, Grønland og Færøerne og ulykker og hændelser på jernbaneområdet i Danmark.

På baggrund af uvildige undersøgelser skal Havarikommissionen fremlægge rekommandationer (anbefalinger) for at forebygge havarier og ulykker.

Derudover kan vi deltage i udenlandske undersøgelser, som en anden stats havarikommission er ansvarlig for, hvis danske passagerer eller et dansk registreret fly eller tog er involveret.

Havarikommissionens undersøgelser placerer ikke skyld eller ansvar. Formålet er udelukkende at forebygge havarier og ulykker.

Rekommandationer stiles til relevante myndigheder, som i Danmark typisk er Trafikstyrelsen. Inden for luftfart stiles rekommandationer også til European Aviation Safety Agency (EASA), som på visse områder varetager en fælles europæisk myndighedsrolle.

Trafikstyrelsen, EASA og European Rail Agency (ERA) er sammen med virksomheder og foreninger inden for luftfart og jernbane vores vigtigste samarbejdspartnere.

Havarikommissionens opgaver om undersøgelse af havarier og ulykker er fastlagt i Lov om luftfart (Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28/08/2013) og Lov om jernbane (Lovbekendtgørelse nr. 969 af 08/10/2009).

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk