Energieffektivisering

Transportministeriet har gennem de seneste år arbejdet målrettet med effektivisering af energiforbruget i ministeriets institutioner, styrelser og departement. 

Cirkulæret har til formål at styrke energibesparelsesindsatsen overalt i staten ved at forpligte de statslige institutioner til at udøve energieffektiv adfærd i den daglige drift. 

Havarikommissionen vil i denne forbindelse begrænse energi- og vandforbruget ved at

 .

 indkøbe energieffektive produkter
 .  have en energieffektiv drift og vedligeholdelse af Havarikommissionens lejede bygninger
 .  have en energieffektiv adfærd

Havarikommissionens energiansvarlig person (EP) er Gitte Anholm, som vil

 .  sikre energieffektive indkøb i Havarikommissionen
 .  følge Havarikommissionens energiforbrug
 .  medvirke til effektiv drift af Havarikommissionen
 .  gennemføre energibesparelser i Havarikommissionen

Havarikommissionen har udarbejdet energihandlingsplan og medvirker til at ministerområdet samlet set kan leve op til Transport- og Energiministeriets energimålsætning.

Havarikommissionen og alle Transportministeriets øvrige institutioners energiforbrug og udviklingen i forbruget er registreret i Transportministeriets Resultater af energiarbejdet. Her beregnes udviklingen i energiforbruget og opnåede energibesparelser i de enkelte institurioner og i det samlede ministerområde.

Energimålsætningen og status for fremdriften i energiarbejdet i institutionerne evalueres en gang årligt i forbindelse med opdatering af institutionernes handlingsplaner.

 
 
 

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk