Mission og vision

Gennem vores mission og vision ønsker vi at fortælle omverdenen, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad vi vil sikre og udvikle i Havarikommissionens fremtid.

Missionen udtrykker det fundamentale i Havarikommissionens virke. Visionen viser elementer som er vigtige for kommissionens grundlæggende eksistens, og hvor vi ønsker at stå i forhold til både interne og eksterne interessenter i vores undersøgelser.

Missionen
Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Visionen
Vi vil udvikle og fortsat

  • levere et undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde.
  • sikre, at vores rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om vores integritet.
  • gøre vores kommission attraktiv – både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.

Værdierne
Et godt samarbejde handler blandt andet om kommunikation med og forventninger til hinanden.

Vores arbejdsplads skal være god og attraktiv, stedet hvor faglighed udfordres og mellemmenneskelig relationer udvikles samtidig med at alle yder deres bedste.

Vores kendetegn er ærlighed, loyalitet, respekt, accept og at alle gør en forskel.

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk