Organisation

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig og uafhængig institution under Transportministeriet.

Vi er 14 medarbejdere, som laver havariundersøgelser samt support- og ledelsesopgaver for at understøtte undersøgelserne.

Havarikommissionen er organiseret i to faglige enheder og en supportfunktion: Luftsfartsenheden og Jernbaneenheden samt et sekretariat.

Ledergruppen består af kontorcheferne for de faglige enheder.

Martin Puggaard, chef for Havarikommissionen og kontorchef for Luftfartsenheden
Bo Haaning, souschef for Havarikommissionen og kontorchef for Jernbaneenheden

 

Organisationsdiagram

 

 


 

 

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk