Resultatkontrakt

Havarikommissionen og Transportministeriets Departement indgår en resultatkontrakt om ønsker og forventninger til Havarikommissionens udvikling og resultater for årene.

Resultatkontrakten præsenterer blandt andet vores mission og vision og strategiske udfordringer og fastlægger årets specifikke resultatkrav.

Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det parlamentariske ansvar.

Og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse.

Den aktuelle resultatkontrakt gælder 2011 - 2014.

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk