Presse og medier

Havarikommissionen ønsker at kommunikere kompetent og troværdigt med korrekte, præcise og relevante informationer i et sprog, der forstås af så mange som muligt. 

Samtidig ønsker vi at være tilgængelige for eksterne interessenter.

Ansatte i Havarikommissionen har en særlig tavshedspligt, der begrænser mulighederne for at frigive information.

Tavshedspligten er afgørende for, at vi kan indhente nødvendig viden i undersøgelsesarbejdet og dermed identificere mulige forbedringer af sikkerheden.

Kontakt

Henvendelser fra pressen og medierne bliver behandlet hurtigst muligt.

Kommunikation knyttet til et havari, en ulykke eller en hændelse varetages af undersøgelseslederen, den faglige chef eller Havarikommissionens chef. 

Kommunikation knyttet til Havarikommissionens almindelige virksomhed og opgaver varetages af Martin Puggaard, Chef for Havarikommissionen. 

Vi kan kontaktes på telefon 38 71 10 66 eller aib@havarikommissionen.dk

Læs opTekst størrelsePrint

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane - HCLJ

Langebjergvænget 21
DK-4000 Roskilde

Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag: 8.30-15.00

Telefon: +45  38 71 10 66

aib@havarikommissionen.dk